Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


ÚPRAVNA VODY – OAZA 220V/MAX

oaza-220

Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy pro nouzové zásobování pitnou vodou přírodními katastrofami nebo válkou zasažených oblastí, rovněž vhodná k výrobě pitné vody pro vojenské jednotky v poli ze znečištěných a kontaminovaných zdrojů vody netěkavými bojovými otravnými látkami.

Pro více informací nás kontaktujte na obchod@ekosystem.cz


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -