Čistírny komunálních odpadních vod

Komunální čistírny (čističky) odpadních vod jsou dnes základní potřebou měst a obcí. V rámci našich služeb realizujeme výstavbu nových čistíren odpadních vod nebo rekonstrukci a intenzifikace stávajících. Rekonstrukce ČOV probíhají téměř vždy za provozu stávající čistírny a při tomto typu realizace je kladen důraz na vysokou odbornost. Proces čištění splaškových odpadních vod je založen na základních biologických principech, která fungují již staletí. Inovace v oblasti čištění odpadní vody ale přinášejí nové technologické možnost, jak proces čištění zdokonalit a optimalizovat.

Dalším trendem dnešní doby jsou domovní čistírny (čističky) odpadních vod. Ty jsou preferovány zvláště v místech, kde není možné v obci zbudovat komunální čistírnu z důvodu finančních nebo stavebních. V takových případech bývá domovní čistírna (čistička) jediným řešením, které se kromě septiku nebo žumpy dá použít. Principy čištění vody přitom zůstávají zachovány. V případě použití domovní čistírny odpadních vod je třeba myslet na to, že se jedná o biologicky vyvážený systém, o který je třeba se pečlivě starat. Aby domovní čistírna fungovala tak, jak má, je za potřebí dodržovat základní zásady. Více informací můžete získat v sekci ČISTÍRNY, SEPTIKY, FILTRY.

Čistírny komunálních odpadních vod:

  • Studie proveditelnosti
  • Projektová dokumentace a povolení stavby čistírny
  • Realizace a uvedení čistírny odpadních vod do provozu

Naše služby zahrnují domovní čistírny od 4 osob, přes obecní čistírny odpadních vod s kapacitou do 5000 ekvivalentních obyvatel, až po čistírny nebo technologické části pro velké městské aglomerace.

Neutralizační stanice Aero Vodochody
Rekonstrukce lapáku písku na ČOV Strakonice
Výstavba druhé linky ČOV Klíčany
Intenzifikace ČOV Letkov