30 let společnosti EKOSYSTEM

Právě letos společnost EKOSYSTEM završuje 30 let své činnosti v oblasti vodohospodářství. Děkujeme všem, kteří se za tu dobu spolupodíleli na budování dobrého jména naší společnosti a jejím ukotvení na trhu. Zároveň děkujeme všem partnerům, kteří s naší společností spolupracovali a spolupracují. Nadále chceme společně rozvíjet dobré jméno kvalitou provedené práce a profesionálním přístupem ke klientům.