Sanace ekologických zátěží

Ekologicky zněčištěná lokalita často brání jejímu dalšímu průmyslovému nebo urabnistickému využití. Bývalé i stávající průmyslové areály jsou často zatěžovány hříchy minulosti, zejméně pak v historii používanými výrobními postupy, které nebyly nijak šetrné k přírodě. Specializujeme se na komplexní řešení právě takových ekologických zátěží.

Poskytujeme služby ekologického poradenství, zpracováváme analýzy rizik a studie proveditelnosti. V závislosti na laboratorních testech navrhujeme v rámci projektů sanace nejúčinější metody čištění kontaminovaných podzemních vod a zemin a provádíme vlastní sanační práce. Využíváme technologií in situ (v místě zněčištění) i ex situ (mimo kontaminované území, např. vymístění zněčištěné zeminy na biodegradaci). Následně provádíme postsanační monitoring s cílem zjistit úspěšnost sanačních opatření a udržitelnost cílových limitů zněčištění v podzemní vodě a horninovém prostředí.

Provádíme vrtné práce, odběry vzorků zemin a vod, laboratorní analýzy. V rámci sanačních prací poskytujeme technický dozor investora nebo supervizní práce na sanovaných lokalitách.