Čistírny, septiky a filtry

Vyrábíme zařízení pro čištění komunálních odpadních vod z domácnosti. Tato zařízení jsou vhodná do lokalit, ve kterých chybí jednotná čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV), nebo se nelze připojit do kanalizace. Výrobky podléhají přísné kontrole jakosti a těsnosti a jsou dodávány podle potřeb zákazníků s ohledem na lokalitu umístění. Součástí výroby je i poradenství nebo konstrukční návrh.

Pro koho jsou naše výrobky určeny:

  • Domovní čistírny (čističky) odpadních vod pro rodinné domy, chaty a chalupy s odtokem vody do vodoteče nebo do zásaku, např. pro zalévaní zahrad, podmínkou správného fungování domovní ČOV je trvalé nebo pravidelné bydlení
  • Septiky pro rodinné domy, chaty a chalupy jsou určeny pro omezený provoz
  • Filtry a zemní filtry se používá jako druhý stupeň čištění tam, kde není možné umístit domovní čistírnu

Vyrábíme vlastní typovou řadu výrobků nebo nabízíme výrobky na klíč.