Odlučovače a lapoly

Odlučovače lehkých (ropných) látek (ORL) a tukové lapoly nabízíme pro provozy tam, kde je nutné oddělovat tyto látky z vody před její další úpravou. Typické příklady odlučovačů lehkých (ropných) látek a lapáků tuků:

  • Odlučovače ropných látek u parkovišť
  • Velké lapoly a odlučovače ve sběrných větvích dešťové kanalizace
  • Odlučovače ropných látek u provozů, kde dochází k únikům olejů a jiných ropných produktů
  • Tukové lapoly (lapáky tuků) pro restaurační provozy

Tyto typy výrobků slouží k primárnímu oddělení nežádoucích nečistot z vody tak, aby pak mohla být odpadní voda dále zpracovávána standardními biologickými nebo chemickými procesy čištění.