Odlučovače a lapoly

Odlučovače lehkých (ropných) látek nabízíme pro provozy tam, kde je nutné oddělovat tyto látky z vody před vypouštěním do vodoteče. Typickým příkladem jsou odlučovače lehkých (ropných) látek u parkovišť a provozů, kde dochází k únikům olejů a jiných ropných produktů.
Odlučovače tuků jsou určeny pro restaurační provozovny, kde je řešen sběr tuků a olejů z vody při přípravě jídel.