Šachty

V našem výrobním programu je ucelená řada šachet pro vodohospodářské účely, jako např. vodoměrné šachty. Všechny naše výrobky odpovídají standardům, které jednotliví provozovatelé vodovodů požadují pro připojení nemovitosti na vodovodní řad.
Jedná se především o přečerpávací šachty a stanice splaškových vod, šachty pro tlakovou kanalizaci, šachty vrtaných studní, šachtice vrtů apod.