Šachty

V našem výrobním programu je ucelená řada šachet pro vodohospodářské účely:

  • vodoměrné šachty
  • čerpací šachty
  • čerpací stanice odpadních vod

 Všechny naše výrobky odpovídají standardům, které jednotliví provozovatelé vodovodů a kanalizací požadují pro připojení nemovitosti na vodovodní nebo kanalizační řad.

Jedná se především o přečerpávací šachty a stanice splaškových vod, šachty pro tlakovou kanalizaci, šachty vrtaných studní, šachtice vrtů apod.