Žumpy, nádrže a jímky

Vyrábíme celou škálu nádrží a jímek na jímání pitné, děšťové nebo odpadí vody. Zejména v oblastech s nedostatkem podzemní vody nebo s chybějící kanalizační infrastrukturou jsou využívány naše výrobky, které splňují všechny technické a ekologické standardy. 
Jímky a nádrže jsou vyráběny z polypropylenu nebo z polyetylenu podle charakteru vyzžití. Využití těchto nádrží je jak u drobných odběratelu, stavebních firem a pod., ale i v chemickém průmyslu. 

Zásobní nádrře pro dávkování chemikálií
Čerpací stanice splaškových vod
Akumulační dvouplášťová nádrž
Kalová nádrž pro úpravnu vody