Žumpy, nádrže a jímky

Vyrábíme celou škálu nádrží a jímek jejichž určení je dáno požadavky zákazníka. Jde především o:

  • nádrže na jímání pitné vody
  • nádrže na jímání dešťové vody
  • nádrže na jímání odpadní vody

Zejména v oblastech s nedostatkem podzemní vody nebo s chybějící kanalizační infrastrukturou jsou využívány naše výrobky, které splňují všechny technické a ekologické standardy. Všechny nádrže jsou vyráběny v následujících provedeních:

  • nádrže podzemní k obetonování
  • nádrže podzemní k obsypu
  • nádrže nadzemní samonosné

Jímky a nádrže jsou vyráběny z polypropylenu nebo z polyetylenu podle charakteru využití. Naše nádrže využívají drobní odběratelé, stavební firmy a společnosti v chemickém průmyslu.

Zásobní nádrře pro dávkování chemikálií
Čerpací stanice splaškových vod
Akumulační dvouplášťová nádrž
Kalová nádrž pro úpravnu vody