Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook

Provádění zkoušek těsnosti

Společnost EKOSYSTEM disponuje osobou oprávněnou k provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákon č.254/2001 Sb v platném znění  (vodní zákon), která splnila požadavky uvedené ve vyhlášce č. 450/2005 Sb v platném znění (havarijní vyhláška).

Způsobilost oprávněné osoby je:

1). pro zkoušek těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
2). pro provádění náhradních zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.,

Kontaktní osoba zde

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -