Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Školení

EKOSYSTEM spol. s r.o. provádí odborně zaměřená školení klientů v oblasti ochrany životního prostředí, havarijní prevence, nakládání s chemickými látkami a přípravky, environmentálních aspektů a jejich dopadů na ŽP a povinnostech jejich řízení, sestavená na základě potřeb jednotlivých klientů s ohledem na požadavky vyplývající z právních předpisů platných na úseku ochrany životního prostředí nebo systémů řízení ochrany životního prostředí.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -