Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Servis vodohospodářských zařízení

Servisní střediska společnosti Ekosystem  v Praze a v obci Libuni (okres Jičín) provádějí  komplexní servis a opravy a vodohospodářských technologických zařízení  u jejich provozovatelů – tj. např.

- čistíren odpadních vod (domovních i obecních)
- úpraven pitných i průmyslových vod všech kapacit
- přečerpávacích stanic odpadních vod
- odlučovačů ropných látek
- čerpacích dešťových zdrží
a dalších.

Provádíme:
- tzv. „předservisní“ prohlídky a kontroly zařízení zákazníka, jejichž výsledkem je vyhodnocení technického stavu zařízení s návrhem vhodného rozsahu servisu a stanovení ceny pravidelného servisního výjezdu
- periodický servis zařízení na základě Smlouvy o provádění servisu, jehož součástí je běžná údržba zařízení, výměna opotřebitelných částí, kontrola správné funkce a případné seřízení
- běžné opravy zařízení podle požadavku zákazníka na základě cenové nabídky předpokládaných dodávek a prací

V rámci servisu a vyžádaných oprav zajišťujeme:
- odvoz a ekologickou likvidaci veškerých vzniklých odpadů,
- dodávky provozních materiálů, jako např. provozních chemikálií, náplní filtrů, aktivovaného kalu pro malé ČOV, apod.
- kontrolní indikativní měření důležitých parametrů, odběry předepsaných vzorků médií
- veškeré požadované analýzy odebraných vzorků u příslušně akreditovaných laboratoří
- odborné poradenství, vč. projednání náležitostí s místně příslušnými institucemi a úřady

Cena předservisních prohlídek:
- průmyslových (obecních) zařízení je 2.990,- Kč + náklady na dopravu 16,-/km vč. DPH (21 %)
- domovních zařízení pro bytové jednotky, domy a provozovny do 10 osob je 1190,- Kč + náklady na dopravu 16,-/km vč. DPH (21 %)

Cena periodických servisů a oprav zařízení na vyžádání zákazníka:
- je kalkulována individuálně

Celkové náklady na servis provozovaného zařízení je možné podstatně snížit poskytnutím původní technické dokumentace zařízení, kopií poslední revizní zprávy elektrického zařízení a předložením záznamů z Provozního deníku (nebo obdobného dokumentu) servisovaného zařízení.
Při poskytnutí uvedených podkladů o vašem zařízení nabízíme slevu ve výši 10 % na první servisní výjezd nebo opravu. Pokud znáte závadu vašeho zařízení a pošlete nám kopie (skeny) požadovaných technických dokumentů zajistíme opravu takovéto závady bez nutnosti předchozí prohlídky.

Při uzavření smlouvy o provádění periodického servisu vašeho technologického zařízení na dobu neurčitou, obdržíte slevu 10% na tyto servisní výkony po dobu prvního roku.

Kontakty na servisní střediska:

Technické oddělení v Praze:
Vladislav Heřmanský
vedoucí střediska technologických zařízení
Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9
mobil: 605 296 109
e-mail: hermansky@ekosystem.cz

Provozovna v Libuni:
Ing. Miloš Tošovský
vedoucí provozovny
Libuň č. p. 114, 507 15 okres Jičín
tel: 493 591 201; mobil: 605 296 106
e-mail: libun@ekosystem.cz

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -