Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Úprava a čištění vod

Společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. se zabývá komplexním řešením problematiky vodního hospodářství. Nabízí řešení v oblasti úpravy pitných a procesních (technologických) vod a v oblasti čištění odpadních vod komunálních a průmyslových  v rámci dodávek nových celků nebo rekonstrukcí stávajících objektů.
Při řešení problematiky vodního hospodářství pracovníci společnosti pro zákazníky zajišťují komplexní služby v dané oblasti (zpracování studií, projektů, realizace dílčích i komplexních dodávek).

Nabízené komplexní služby společnosti EKOSYSTEM spol. s r.o. v oblasti vodního hospodářství:

 • vypracování návrhu optimálního technologického řešení daného problému
 • vypracování technicko-obchodní nabídky
 • vypracování technologických podkladů pro zpracování projektové dokumentace
 • vypracování projektové dokumentace (dle platné legislativy), případně spolupráce s projektantem zákazníka
 • inženýrská činnost (ohlášení stavby, zajištění stavebního povolení)
 • komplexní dodávky díla na klíč
  zajištění dílčích subdodávek
  výroba a dodávka vlastních technologických celků
  instalace strojně-technologických celků
  montáže trubních rozvodů
  montáže elektro části silnoproud
  montáže části MaR (měření a regulace)
  zprovoznění dodaného díla a zaškolení obsluhy
 • zajištění laboratorní analýzy upravené a vyčištěné vody
 • vypracování provozního řádu nebo návodu na obsluhu a údržbu
 • zabezpečení pravidelného servisního dohledu nad dodaným zařízením
 • provádění revizí DČOV na ohlášení

V rámci dodávek společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. využívá poznatků získaných nejen vlastní výzkumnou činností, využíváním standardních i nových technologií, používá strojů a zařízení dodávaných spolehlivými a dlouhodobě prověřenými dodavateli a hlavně produktů vlastní výroby (dílčí plastová technologická zařízení – horizontální provzdušňovací reaktory, rychlomísicí reaktory, otevřené filtry, stripovací věže, reakční, retenční a zásobní nádrže a další, komplexní celky – septiky, biofiltry, zemní filtry, domovní čistírny odpadních vod MČA, MČA SBR a MČA MBR a typové čistírny EKOKOM.

V rámci vlastních dodávek jsou využívány následující technologické procesy:

Fyzikální procesy

 • filtrace (otevřená gravitační filtrace, tlaková filtrace, filtrace na kalolisu a další)
 • sedimentace
 • flotace
 • sorpce
 • desorpce
 • membránové procesy (mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza a další)
 • tepelné procesy (odpařování, krystalizace)

Chemické procesy

 • srážení
 • oxidace
 • redukce
 • výměna iontů

Biochemické procesy

 • aerobní procesy (aktivační procesy, nitrifikace, denitrifikace, biofiltry)
 • anaerobní procesy (vyhnívání)

Společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. využívá výše uvedené procesy při odstraňování různých složek vody ku prospěchu svých zákazníků.

[contact-form-7 id="1619" title="Univerzální formulář"]

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -