Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Domovní čistírny SBR

Použití

Domovní čistírny odpadních vod MČA–SBR jsou založeny na technologii nízkozatěžované aktivace v modifikaci SBR (sequencing batch reactor).

Jsou navrženy v souladu s aktuální legislativou a jsou certifikovány CE pro vypouštění do vod povrchových i do vod podzemních.

Odkazy

LEGISLATIVA

CERTIFIKÁT

Účinnost čištění

BSK5 98,8% 6,6mg/l
CHSKcr 96,6% 45,7mg/l
NL 98,2% 9,9 mg/l
N-NH4 + 87,2% 9,5mg/l
Pcelk 97,0% 0,4mg/l

 

Čistírny MČA-SBR určeny k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, tj.: rodinných domů, menších bytových jednotek, penzionů, rekreačních zařízení, komerčních provozoven apod.

Čistírny tohoto typu jsou relativně jednoduchá technologická zařízení, navržená s vysokou odolností proti hydraulickému přetížení v případě nárazové produkce odpadních vod.
Jejich provoz nevyžaduje trvalou obsluhu, ovšem pro bezchybnou funkci je potřeba dodržovat pravidelný dozor, kontrolu a údržbu.

Základní popis zařízení

MČA–SBR jsou koncipovány jako kompaktní zařízení, jejich základem je válcová PP nádrž vybavena technologickou vestavbou

  • pro zachycení hrubých nečistot je v tělese ČOV umístěn česlicový koš.
  • dodávku technologického vzduchu zajišťuje membránový kompresor společně s jemnobublinným aeračním elementem.
  • k odtahu vyčištěné vody a pro odkalování systému slouží ponorné kalové čerpadlo s plovákem, umístěné cca 0,5 m pod hladinou.
  • řízení chodu ČOV je zajištěno technologickým rozvaděčem napojeným na jednotlivá zařízení a na systém snímání hladiny.
  • pro odstranění fosforu je ČOV vybavena systémem chemického srážení fosforu (není součástí standardní dodávky).
  • MČA–SBR je zastřešena plastovým odnímatelným víkem, které je možno dodat jako uzamykatelné.

Proces čištění

Technologie SBR spočívá v časově oddělených fázích čistícího procesu, které probíhají v jedné nádrži. Jeden cyklus čištění trvá 24 hodin a zahrnuje 3 fáze čištění.

Fáze I – Aktivace
Odpadní vody (OV) natékají do nádrže čistírny přes česlicový koš a dochází k jejich čištění aktivačním systémem.

Fáze II – Sedimentace
Gravitační oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody.

Fáze III – Čerpání vyčištěné vody
V případě překroční maximální denní produkce odpadních vod a zaplnění reakčního prostoru během fáze I dojde k sepnutí nouzového režimu, který zajistí odčerpáním části vyčištěné vody (zkrácená fáze II a III) vytvoření akumulačního prostoru pro nově produkované OV.

Základní rozměry

Typ čistírny
MČA SBR 
4 6 8  12 16  20  25 35 
Počet připojených
obyvatel EO
4 6 8 12 16 20 25 35
Průměr mm 1120 1460 1660 1960 2180 2380 2480 2530
Výška nádrže mm 2010 2010 2010 2210 2210 2310 2510 3310
Průměr mm
nátok/přepad
110 110 110 110 110 160 160 160
Odtok (průměr)
mm
40 40 40 40 40 40 40 40
Hmotnost nádrže
kg
84 106 121 171 225 373 410 478
Celkový užitný
objem m3
0,9 1,7 2,3 3,6 4,4 6,0 7,2 10,8

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -