Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Ruční úpravna vody

OÁZA

Ruční úpravna vody na principu reverzní osmózy pro nouzovou přípravu zdravotně nezávadné vody pro jednotlivce nebo malé skupiny osob ze znečištěných zdrojů vody v krizových oblastech bez možnosti napojení na elektrickou energii

Oáza může upravovat znečištěnou vodu v množství až 6 l/h s následující účinností:

nerozpuštěné látky (doporučuje se odsadit usaditelný podíl) 100 %
drobné neusaditelné vodní organismy 100 %
řasy a sinice 100 %
jakékoli bakterie a viry 100 %
iontově rozpuštěné látky do 3000 mg/l 90 %
organické znečištění povrchových vod po odsazení 90 %
fekální znečištění do 80 mg/l CHSK, 10 mg/l NH4+ a 2,5 mg/l NO2- 85 %
těžké kovy 99 %
organické kontaminanty typu PCB, PAU, HCH a jiné org. pesticidy 95 %
netěkavé bojové otravné látky

 

Oáza představuje kompaktní úpravnu vody uzpůsobenou pro pohyb v terénu – celá
technologie je umístěna v praktickém zpevněném batohu s nastavitelnými ramennými popruhy. Úpravna sestává z nepropustného vaku na surovou vodu, ruční pumpy, před-filtru s filtrační vložkou, tlakové nádoby s RO-modulem, ovládacích ventilů a patrony s remineralizačními tabletami.

Oáza je navržena tak, aby mohla pracovat bezúdržbově a bez potřeby výměny filtrační vložky nebo RO-modulu řádově měsíce. Životnost vložek a membrán v zásadě závisí na kvalitě surové vody.

Obsluha Oázy je velmi snadná a spočívá v naplnění nepropustného vaku surovou vodou a následně v pumpovaní ruční pumpou do vyprodukování dostatečného množství vody. Do upravené vody se před požitím přidá remineralizační tableta obsahující minerály nezbytné pro obnovení biologické hodnoty pitné vody upravené reverzní osmózou. Po každém použití se na závěr provádí jednoduchým způsobem výplach zařízení.

 

Provozně-technologické parametry

pracovní tlakové rozmezí 2-8 bar
optimální pracovní tlak  4 bar
výkon permeátu (upravené vody) při optimálním tlaku  5,5 l/h
výkon permeátu (upravené vody) při min. pracovním tlaku  3 l/h
max. konverze na modulu  25 %
celková konverze (zahuštění surové vody)  max. 40 %
hmotnost tělesa úpravny  6,5 kg

 Výhody zařízení:

  • provozní spolehlivost
  • jednoduchá obsluha
  • dlouhodobá životnost (v závislosti na kvalitě surové vody)
  • mobilita zařízení
  • k provozu zařízení není nutný zdroj el. energie

Dominantní výhodou Oázy je vedle absolutní provozní spolehlivosti a jednoduchosti pro obsluhu i dlouhodobá životnost.

Termíny dodání jsou již od 4 týdnů a závisí na velikosti objednané série.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -