Jak vybrat DČOV

Domácí čističku odpadních vod potřebujete, pokud nemůžete svůj rodinný dům, chatu, či provozovnu napojit na veřejnou kanalizaci s obecní/městskou čistírnou odpadních vod.

Jestli máte možnost napojit se na veřejnou kanalizaci, vřele vám to doporučuji. Je to nejlepší řešení pro vás i pro přírodu ... více