Technologické návrhy, projektování

Samotné výstavbě čistírny (čističky) nebo úpravny vody předchází řada činností. Zcela zásadní je soulad navrhovaných čištění vody s platnou legislativou a příslušnými dotčenými orgány státní správy. Na základě našich mnohaletých zkušeností navrhujeme taková řešení, která nejsou v rozporu se zavedenými standardy ani legislativou. Všechen čas, který je technologickému návrhu věnován, je zaměřen cíleně a efektivně.

Technologické návrhy, opatření:

  • Návrh technologického řešení
  • Zpracování studie proveditelnosti
  • Ekonomicko-technologické studie
  • Komplexní poradenství
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Kompletní inženýring spojený se získáním stavebního povolení včetně jednání s příslušnými orgány státní správy.

Naše společnost zajišťuje kompletní technologické návrh a opatření, tvorbu projektové dokumentace a inženýring.