Technologické návrhy, projektování

Navrhujeme technoligická řešení a zpracováváme pro naše klienty studie proveditelnosti, ekonomicko-technologieké studie a nabízíme komplexní poradenství. Naše projekce zpracovává projektové dokumentace a zajišťujeme veškerou agendu spojenou se získáním stavebního povolení včetně jednání s příslušnými orgány státní správy.