Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod

Jedná se o dílčí součásti procesů chemické úpravy a čištění průmyslových vod, zejména pak úpravu procesních vod v průmyslové výrobě. Na rozdíl od komplexní dodávky čistírny (čističky) průmyslových odpadních vod jsou naše služby poskytovány i na optimalizaci již stávajících řešení, které neodpovídají současným standardům čistoty a množství spotřebované vody. Správně navrženými úpravami procesu čištění a úpravy vody umožňujeme našim zákazníkům optimalizovat stávající zdroje vody a minimalizovat ekonomické a ekologické dopady jejího znečišťování a spotřeby.

Přestože se v této fázi nejedná o kompletní dodávku nové technologie, i tak lze správně zacíleným opatřením dojít k významných úsporám jak ekonomickým, tak ekologickým.

Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod:

  • Analýza současného stavu
  • Návrh opatření
  • Realizace navržených opatření
  • Vyhodnocování opatření

Naše služby jsou zaměřeny na optimalizaci procesů čištění průmyslových procesních a odpadních vod.