Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod

Průmyslové vody jsou zatěžovány koktejlem chemikálií. Správně navržená technologická zařízení umožňují průmyslovým a výrobním podnikům využívat úpravenou vodu zbavenou nežádoucích látek a vracet ji zpět do procesu výroby. Dochází tak k významných úsporám jak ekonomickým, tak ekologickým.