Ekologické služby

V rámci poskytování ekologických služeb provádíme široké spektrum činností, které jsou přímo či nepřímo spojeny s ochrannou životního prostředí. Nejdůležitějšími kroky jsou lokalizace ekologických rizik, stanovení stupně ohrožení a návrh nápravných opatření. Vzhledem ke kvapnému vývoji společnosti se nespecializujeme pouze na historická a existující zněčištění, ale zaměřujeme se také na oblasti prevence ekologických škod a havárií. Zejména výrobní podniky jsou nuceny přijímat opatření v souladu s platnou legislativou a velmi dobře si uvědomují, že předcházení vzniku škod je prevecí nejlepší.

V oblasti s existujícím zněčištěním zpracováváme odborné studie a environmentální posudky, rizikové analýzy, průzkumy znečištění horninového prostředí, monitoring podzemních a povrchových vod, apod. Při našich pracech vždy postupujeme podle platných metodik Ministerstva živostního prostředí.

Pro oblast prevence připravujeme havarijní plány, environmentální audity, služby v oblasti havarijní prefence a ekologické újmy. Provádíme normalizované zkoušky těsnosti nádrží a potrubí pro téměř všechny typy náplní. V neposlední řadě poskytujeme školení v oblasti ochrany životního prostředí.