Novinky

Účast na veletrhu VOD-KA 2019

Společnost EKOSYSTEM se již tradičně zúčastnila oborovéhu veletrhu Vodovody a kanalizace 2019 v Praze. Na našem stánku jsme uvítali řadu obchodních partnerů, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme, a zároveň se podařilo navázat nové kontakty s projektanty a vodohospodáři.

více

Aktualizace referencí

Na našich stránkách jsme aktualizovali soubor referencí. Prohlédnout si je můžete ZDE

více

Napsalo se o nás

Sdružení českých firem EKOSYSTEM spol. s r.o. a IRCON, s.r.o. aktuálně zahájilo práce na výstavbě nové čistírny odpadních vod pro město Briceni v Moldavsku, které aktuálně obývá více než 8000 obyvatel.  Za účasti starosty města ........

více

Sanační stanice SAN H4-C4

Sanační stanice SAN H4-C/x je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování těkavých látek z čerpané vody. Základním prvkem stanice je horizontální provzdušňovač. Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu.

více

Sponzoring

Firma EKOSYSTEM se sponzorskými dary spolupodílí na rozvoji našeho sportu. V roce 2019 jsme sponzorovali baseballový a softballový klub Eagles Praha  https://www.eagles.cz/home/ . Věříme, že i díky naší pomoci se tento klub prosadí na domácí, ale i zahraniční scéně.

více