Čistírny komunálních odpadních vod

Komunální čistírny (čističky) odpadních vod jsou dnes základní potřebou měst a obcí. V rámci našich služeb realizujeme výstavbu nových čistíren odpadních vod nebo rekonstrukci a intenzifikace stávajících. Rekonstrukce ČOV probíhají téměř vždy za provozu stávající čistírny a při tomto typu realizace je kladen důraz na vysokou odbornost. Proces čištění splaškových odpadních vod je založen na základních biologických principech, které fungují již staletí. Inovace v oblasti čištění odpadní vody ale přinášejí nové technologické možnost, jak proces čištění zdokonalit a optimalizovat.

Domovní čistírny odpadních vod jsou stále více žádanější

Dalším trendem dnešní doby jsou domovní čistírny (čističky) odpadních vod. Ty jsou preferovány zvláště v místech, kde není možné v obci zbudovat komunální čistírnu z důvodu finančních nebo stavebních. V takových případech bývá domovní čistírna (čistička) jediným řešením, které se kromě septiku nebo žumpy dá použít. Principy čištění vody přitom zůstávají zachovány. V případě použití domovní čistírny odpadních vod je třeba myslet na to, že se jedná o biologicky vyvážený systém, o který je třeba se pečlivě starat. Aby domovní čistírna fungovala tak, jak má, je za potřebí dodržovat základní zásady. Po dohodě může být dodána čistírna (čistička) odpadních vod na klíč. Více informací můžete získat v sekci ČISTÍRNY, SEPTIKY, FILTRY.
Ceník domovních čistíren zašleme na vyžádání obchod@ekosystem.cz

Čistírny komunálních odpadních vod:

  • Studie proveditelnosti
  • Projektová dokumentace a povolení stavby čistírny
  • Realizace a uvedení čistírny odpadních vod do provozu

Naše služby zahrnují nejen domovní čistírny pro rodinné domy od 4 osob, ale i obecní čistírny odpadních vod (ČOV) s kapacitou do 5000 ekvivalentních obyvatel a dále pak technologické části pro velké městské aglomerace.

Neutralizační stanice Aero Vodochody
Rekonstrukce lapáku písku na ČOV Strakonice
Výstavba druhé linky ČOV Klíčany
Intenzifikace ČOV Letkov