Čistírny komunálních odpadních vod

Realizujeme biologické čistírny odpadních vod, zejména komunální. Jedná se jak o výstavbu nových ČOV, tak rekonstrukce a zkapacitnění těch stávajících. Rekonstrukce probíhají téměř vžda za plného provozu stávající technologie a nedochází tak k žádným výpadkům v procesu čištění.

Technologie ČOV realizujeme od fáze studie, přes přípravu a tvorbu projektové dokumentace, zajištění povolení, realizace včetně stavebních prací, kolaudaci a následné uvedení do provozu.

Naše čistírny jsou dimenzovány od malých domovních čistíren po ČOV pro velké městské aglomerace.

Neutralizační stanice Aero Vodochody
Rekonstrukce lapáku písku na ČOV Strakonice
Výstavba druhé linky ČOV Klíčany
Intenzifikace ČOV Letkov