Výroba z plastů

Naše výroba plastových svařenců má dlouhou historii a po celou dobu svého trvání si udržuje velmi vysoký standard kvality. Zaměřujeme se jak na výrobu vodohospodářských plastových výrobků pro drobné odběratele, tak pro regionální správce vodovodů a kanalizací. Mezi nabízené výrobky patří zejména:

  • podzemní a nadzemní nádrže
  • septiky a žumpy
  • čerpací a vodoměrné šachty
  • odlučovače tuků a lehkých kapalin

Z technologických zařízení jsou to především:

  • dezodorační filtry
  • horizontální provzdušňovače
  • stripovací (provzdušňovací) věže
  • lapáky písku

Dalším odvětvím je zakázková výroba z plastů na klíč podle konkrétní specifikace zákazníků. Jedná se o výrobky podle předem stanovených parametrů objemu, typu látek, které přijdou s našimi výrobky do styku, typu umístění (nadzemní nebo podzemní). Naše výrobky jsou určeny pro pitnou vodu, chemickou výrobu i čištění odpadních vod.

Technologie svařování je prováděna horkovzdušnou pistolí a extruderem za pomoci přídavného tavného materiálu, polyfúzním svařováním a skružováním na svářecí stolici.

Všechny naše výrobky mají certifikát jakosti a odpovídají platným ČSN normám. U všech našich výrobků provádíme certifikované zkoušky těsnosti dle příslušných ČSN.

Žumpy, nádrže a jímky

Vyrábíme celou škálu nádrží a jímek jejichž určení je dáno požadavky zákazníka. Jde především o:

více

Šachty

V našem výrobním programu je ucelená řada šachet pro vodohospodářské účely:

více

Čistírny, septiky a filtry

Vyrábíme zařízení pro čištění komunálních odpadních vod z domácnosti. Tato zařízení jsou vhodná do lokalit, ve kterých chybí jednotná čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV), nebo se nelze připojit do kanalizace. Výrobky podléhají přísné kontrole jakosti a těsnosti a jsou dodávány podle potřeb zákazníků s ohledem na lokalitu umístění.

více
Lapák písku

Technologická zařízení

Naše plastová výroba je zaměřena na širokou škálu produktů, které najdou uplatnění téměř ve všech odvětvích komunálních služeb, domovních systémů a průmyslových podniků. Hlavním cílem je nabídnout plastové výrobky a technologické celky a zařízení zákazníkům na klíč. V rámci těchto služeb nabízíme:

více

Odlučovače a lapoly

Odlučovače lehkých (ropných) látek (ORL) a tukové lapoly nabízíme pro provozy tam, kde je nutné oddělovat tyto látky z vody před její další úpravou. Typické příklady odlučovačů lehkých (ropných) látek a lapáků tuků:

více

Zakázková výroba

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a kvalifikaci našich pracovníků nabízíme specializovanou výrobu plastových výrobků a svařenců. Cílem je poskytnout zákazníkům vysokou kvalitu a spolehlivost. Velmi často se jedná o komplikované výrobky. A to jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska samotné montáže.

více