Výroba z plastů

Naše výroba plastových svařenců má dlouhou historii a po celou dobu svého trvání si udržuje velmi vysoký standard kvality. Zaměřujeme se jak na výrobu vodohodposdářských plastových výrobků pro drobné odběratele, tak pro regionální správce vodovů a kanalizací. Mezi nabízené výrobky patří zejména podzemní a nadzemní nádrže, septiky, žumpy, čerpací a vodoměrné šachty, odlučovače tuků a lehkých kapalin apod. Z technologických zařízení jsou to především dezodorační filtry, horizontální provzušňovače, stripovací (provzdušňovací) věže, lapáky písku apod.

Dalším odvětvím je zakázková výroba podle konkrétní specifikace zákazníků. Jedná se o výrobky na klíč podle předem stanovených parametrů objemu, typu látek, které přijdou s našimi výrobky do styku, typu umístění (nadzemní nebo podzemní). Naše výrobky jsou určeny pro pitnou vodu, chemickou výrobu i čištění odpadních vod.

Technologie svařování je prováděna horkovzdušnou pistolí a extruderem za pomoci přídavného tavného materiálu, polyfůzním svařováním a skružováním na svářecí stolici.

Všechny naše výrobky mají certifikát jakosti a odpovídají platným ČSN normám. U všech našich výrobků provádíme certifikované zkoušky těsnosti dle příslušných ČSN. 

Žumpy, nádrže a jímky

Vyrábíme celou škálu nádrží a jímek na jímání pitné, děšťové nebo odpadí vody. Zejména v oblastech s nedostatkem podzemní vody nebo s chybějící kanalizační infrastrukturou jsou využívány naše výrobky, které splňují všechny technické a ekologické standardy. 

Více

Šachty

V našem výrobním programu je ucelená řada šachet pro vodohospodářské účely, jako např. vodoměrné šachty. Všechny naše výrobky odpovídají standardům, které jednotliví provozovatelé vodovodů požadují pro připojení nemovitosti na vodovodní řad.

Více

Čistírny, septiky a filtry

Vyrábíme zařízení pro čištění komunálních odpadních vod z domácnosti. Tato zařízení jsou vhodná do lokalit, ve kterých chybí jednotná čistírna odpadních vod (ČOV), nebo se nelze připojit do kanalizace. Výrobky podléhají přísné kontrole jakosti a těsnoti a jsou dodávány podle potřeb zákazníků s ohledem na lokalitu umístění.

Více
Lapák písku

Technologická zařízení

Pro úpravny a čistírny vody dodáváme technologická zařízeni.

Více

Odlučovače a lapoly

Odlučovače lehkých (ropných) látek nabízíme pro provozy tam, kde je nutné oddělovat tyto látky z vody před vypouštěním do vodoteče. Typickým příkladem jsou odlučovače lehkých (ropných) látek u parkovišť a provozů, kde dochází k únikům olejů a jiných ropných produktů.

Více

Zakázková výroba

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a kvalifikaci našich pracovníků nabízíme specializovanou výrobu plastových svařenců. Cílem je poskytnout zákazníkům vysokou kvalitu a spolehlivost. Velmi často se jedná o komplikované výrobky. A to jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska samotné motnáže.

Více