Výroba z plastů

Naše výroba plastových svařenců má dlouhou historii a po celou dobu svého trvání si udržuje velmi vysoký standard kvality. Zaměřujeme se jak na výrobu vodohospodářských plastových výrobků pro drobné odběratele, tak pro regionální správce vodovodů a kanalizací. Mezi nabízené výrobky patří zejména:

  • podzemní a nadzemní nádrže
  • septiky a žumpy
  • čerpací a vodoměrné šachty
  • odlučovače tuků a lehkých kapalin

Z technologických zařízení jsou to především:

  • dezodorační filtry
  • horizontální provzdušňovače
  • stripovací (provzdušňovací) věže
  • lapáky písku

Dalším odvětvím je zakázková výroba z plastů na klíč podle konkrétní specifikace zákazníků. Jedná se o výrobky podle předem stanovených parametrů objemu, typu látek, které přijdou s našimi výrobky do styku, typu umístění (nadzemní nebo podzemní). Naše výrobky jsou určeny pro pitnou vodu, chemickou výrobu i čištění odpadních vod.

Technologie svařování je prováděna horkovzdušnou pistolí a extruderem za pomoci přídavného tavného materiálu, polyfúzním svařováním a skružováním na svářecí stolici.

Všechny naše výrobky mají certifikát jakosti a odpovídají platným ČSN normám. U všech našich výrobků provádíme certifikované zkoušky těsnosti dle příslušných ČSN.

Lapák písku

Technologická zařízení

Naše plastová výroba je zaměřena na širokou škálu produktů, které najdou uplatnění téměř ve všech odvětvích komunálních služeb, domovních systémů a průmyslových podniků. Hlavním cílem je nabídnout plastové výrobky a technologické celky a zařízení zákazníkům na klíč. V rámci těchto služeb nabízíme:

více

Zakázková výroba

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a kvalifikaci našich pracovníků nabízíme specializovanou výrobu plastových výrobků a svařenců. Cílem je poskytnout zákazníkům vysokou kvalitu a spolehlivost. Velmi často se jedná o komplikované výrobky. A to jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska samotné montáže.

více