Společnost EKOSYSTEM byla založena v roce 1991 a již od svého počátku se etablovala na trhu sanační geologie, úpraven vod a ekologických služeb. Následně se činnost rozšířila o služby v oblasti čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod v doprovodu se založením výroby plastových svařenců.

Jako generální dodavatel nebo člen sdružení se podílela a i nadále podílí na realizaci významných zakázek jak v oblasti sanační ekologie, tak při realizacích významných vodárenských a čistírenských staveb. V roce 2017 došlo k zásadnímu milníku, a to ke změně vlastnické struktury. 

Společnost EKOSYSTEM si i nadále zachovává vysoký standard kvality, který se opírá o mnohaleté zkušenosti zaměstnanců.