PE nádrže na chemikálie

PE nádrže typu UVN SŽ jsou primárně určeny ke skladování síranu železitého jako
dávkovacího činidla převážně u obecních či městských čistíren odpadních vod.
Nádrže jsou nadzemní samonosné ve dvouplášťovém provedení. Jejich umístění je
uvažováno do venkovních prostor vedle budovy, případně technologické linky čistírny.
Dle konkrétního požadavku lze nádrž vybavit např. prostupy pro dálkové sledování
úrovně hladiny, netěsnosti a podobně. Nádrž je možné použít i pro další účely např.
v chemickém průmyslu.

Vice ZDE