ČKD Polygon

Sanace horninového prostředí byla zaměřená na odstranění kontaminace metodou selektivní odtěžby a biodegradace kontaminovaného materiálu ex situ v kombinaci s metodou sanačního čerpání podzemních vod, promývání horninového prostředí s využitím povrchově aktivních látek a biodegradací in situ. Kontaminace horninového prostředí a podzemních vod byla způsobena ropnými látkami - oleji, které v minulosti unikly z výrobních provozů ČKD Elektrotechniky. V souvislosti s přítomností delorového hospodářství dřívějšího provozovatele ČKD Elektrotechnika, a.s. byla na lokalitě řešena i problematika s kontaminací PCB.