ČOV Sádek u Příbrami

ČOV celkový pohled

Jako generální dodavatel jsme dokončili intenzifikaci ČOV Sádek. Kapacita čistírny se zvyšovala z 300 EO na 500 EO. Čistírna je klasická průtoková s denitrifikací a s dvojí aktivací. Do betonové stavby je instalovaná technologie v nerezovém provedení se zřetelem na agresivní prostředí v čistírně. Dodávka zahrnovala rovněž jímku svážených odpadních vod s gravitačním nátokem na čistírnu. Součást celé akce byla dostavba nadzemní části provozního objektu a podzemní nádrže.

Dosazovák a část aktivace
Denitrifikace
Čerpací šachta
Celkový pohled