ČS splaškových vod v obci Brňany

Čerpací stanice před uložením do terénu.

Dodávka, instalace  a zprovoznění čerpací stanice odpadních vod v obci Brňany na Litoměřicku. Jednalo se o centrální ČS typ DS C2 se dvěma čerpadly a kompletním řídicím systémem. Na ČS přitéká odpadní voda z celé obce a dále je transportována výtlačným potrubím do vedlejší obce (cca 1500 m), kde je likvidována na místní čistírně odpadních vod.

Čerpací stanice připravená k betonáži.