Dodávka úpravny vody

Přes obtíže, které v r. 2020 sužovaly celou Českou republiku, jsme pracovali na rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod v areálu Kovošrot Praha.