Intenzifikace ČOV Sokolov

Intenzifikace ČOV Sokolov 2.etapa, l. část: So 02 lapák písku. V rámci realizace díla byla provedena modernizace technologického vystrojení lapáku písku včetně výměny dmychadlových soustrojí a potrubních tras tlakového vzduchu pro lapák písku. Dále bylo provedeno doplnění silnoproudých rozvodů elektro a modernizace automatizovaného systému řízení. Vedle modernizace technologického vystrojení lapáku písku byly provedeny úpravy betonových konstrukcí a sanace povrchů vnějších a vnitřních stěn lapáku písku. Veškeré práce a dodávky byly prováděny za plného provozu lapáku písku a stávající ČOV.