Intenzifikace ČOV Veleň

Celkový pohled na ČOV.

Předmětem realizace byla intenzifikace ČOV v obci Veleň na 1750 EO. Společnost EKOSYSTEM prováděla jak stavební část, tak dodávku technologické části. ČOV je postavena dle projektové dokumentace v souladu s požadavky investora.

Nová část ČOV.
Celkový pohled na ČOV.
Dosazovací nádrž.
Česlicový přepad.