Kalová nádrž pro ÚV Štěchovice

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem technologické části úpravny vody, a to sestavy dosazovací kalové nádrže pro úpravnu vody ve Štěchovicích. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

  • Spolupodílení na projektové přípravě, konzultace s provozovatelem
  • Konstrukční a výrobní dokumentace
  • Výroba nové sestavy nádrží za provozu ÚV
  • Demontáž a odstranění zbytků staré nádrže
  • Dodávka potrubních rozvodů DN80 a DN100
  • Propojení nádrže s novým potrubním rozvodem

Výroba větší části nádrže, její dokončení a připojení k systému bylo provedeno za plného provozu v prostorách ÚV. Odstavení úpravny vody proběhlo pouze při výměně staré nádrže za novou.

Konečné propojení.
Konečné propojení.
Konečné propojení.
Kalová nádrž pro úpravnu vody