Sanace v lokalitě Litovel-Nasobůrky

Likvidace zdroje znečištěncíh chlorovaných uhlovodíkův areálu skládky TKO Nasobůrky, resp.
odstranění nebezpečných odpadů a podložních kontaminovaných zemin, sanace podzemní
vody metodou in-situ chemické oxidace (ISCO)' metodou sanačního čerprání a promývání
horninového prostředí. Hlavním kontaminantem v místě sanačního zásahu jsou chlorované
uhlovodíky.