Výstavba ČOV Radnice

Celkový pohled na dokončenou ČOV.

Dodávka a montáž strojně technologických zařízení na objektu nově budované ČOV. Jednalo se o čerpací stanici odpadních vod, mechanické předčištění, biologické čištění, kalojem, lisovnu kalů. Dále pak dodávka kompletních potrubních rozvodů a elektro instalace související s dodanou technologií včetně MaR a řídicího softwaru.
Sočástí dodávky byl zkušební provoz a monitoring čistírny.

Technická budova s čerpací stanicí.
Nádrž na síran železitý a kontejner pro shrabky.
Pohled na vnitřní uspořádání.
Přepadový žlab.