Výstavba ČOV v obci Tuchoraz

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem strojně technologické části dvoulinkové čistírny odpadních vod v rámci realizace díla „Výstavba čistírny a čerpacích stanic odpadních vod v obci Tuchoraz“. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

  • Kompletní technologii ČOV
  • Technologické vystrojení čerpacích stanic odpadních vod
  • Dodávka a svařování rozvodů vzduchu a vody z nerezového potrubí v délce 135 m v průměrech 28-90 mm o síle stěny 2 mm.
  • Dodávka, strojního mechanického předčištění, aeračního systému, dmychadel, čerpadel, vystrojení dosazovacích nádrží a dalších strojně-technologických zařízení vč. montáží na lokalitě
  • Dodávka MAR a elektro části, instalace a zprovoznění
  • Zpracování dílenské a výrobní dokumentace
  • Zpracování dokumentace skutečného provedení
Budova po dokončení
Technologické uspořádání
Technologické uspořádání
Technologické uspořádání