ZOTEKO zařízení k odstraňování tekutého odpadu

Dodávka technologické části "ZOTEKO - zařízení k odstraňování tekutých odpadů o kapacitě 15 000 m3/rok", která je umístěna v areálu městské ČOV v Hradci Králové. 

Dodávka byla v rozsahu:

  • Zpracování elektro dokumentace stavební a technologické části
  • Zpracování prováděcí dokumentace stavební části a související technologie
  • Dokumentace skutečného provedení
  • Výroba a dodávka jednotlivých technologických prvků 
  • Instalace a propojení selé technologické sestavy
  • Dodávka ASŘTP a MaR
  • Primární revize dodaného zařízení
  • Technologický dozor během zkušebního provozu a následný monitoring

 

Celkový pohled na reaktory.
Automatické řízení provozu.
Akumulační nádrže chemikálií.
Potrubní propojení reaktorů s další technologií.