Sanační stanice SAN H4-C4

Sanační stanice SAN H4-C/x je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování těkavých látek z čerpané vody. Základním prvkem stanice je horizontální provzdušňovač. Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu. Kompletní sanační zařízení se pro trvalý provoz umísťuje do zatepleného, odhlučněného ISO kontejneru.

 

 

Vnitřní uspořádání sanační stanice
Celkový pohled na sanační stanici
Stripovací věž EVV s akumulací
Provzdušňovač s retenční nádrží