Ekosystem

Společnost EKOSYSTEM byla založena v roce 1991 a již od svého počátku se etablovala na trhu sanační geologie, úpraven pitných a průmyslových vod a ekologických služeb. Následně své činnosti rozšířila o služby v oblasti čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod v doprovodu se založením výroby plastových svařenců. Za dobu svého trvání si společnost zajistila pevnou pozici ve všech těchto odvětvích.

Jako generální dodavatel nebo člen sdružení se podílela a i nadále se podílí na realizaci významných zakázek jak v oblasti sanační ekologie, tak při realizacích úpraven a čistíren odpadních a průmyslových vod.

Byla rozšířena výroba plastových svařenců o speciální produkty v oblasti plastových nádob určené pro úpravny vod, nádob na chemikálie a komplexní plastové celky pro vodárenský a chemický průmysl.

Vnitřní struktura společnosti EKOSYSTEM byla doplněna o stavební část, která je zaměřena na kompletní stavby čistíren odpadních vod.

Společnost EKOSYSTEM si i nadále zachovává vysoký standard kvality, který se opírá o mnohaleté zkušenosti zaměstnanců.

Ke zvyšování úrovně našich služeb byl zaveden Etický kodex a společnost má zpracovaný ucelený program Crime Compliance.