Ekosystem

Společnost EKOSYSTEM byla založena v roce 1991 a již od svého počátku se etablovala na trhu sanační geologie, úpraven vod a ekologických služeb. Následně se činnost rozšířila o služby v oblasti čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod v doprovodu se založením výroby plastových svařenců. Za dobu svého trvání si společnost zajistila pevnou pozici ve všech těchto odvětvích.

Jako generální dodavatel nebo člen sdružení se podílela a i nadále podílí na realizaci významných zakázek jak v oblasti sanační ekologie, tak při realizacích význaných vodárenských a čistírenských staveb.
V roce 2017 došlo k zásadnímu milníku a to ke změně vlastnické struktury.  

Byla zachována výroba plastových svařenců a rozšířením vnitřní struktury o stavební část se EKOSYSTEM stal společností, nabízející komplexní služby v oblasti úpraven a čistíren vod.

Společnost EKOSYSTEM si i nadále zachovává vysoký standard kvality, který se opírá o mnohaleté zkušenosti zaměstnanců. Ke zvyšování úrovně našich služeb byl zaveden Etický kodex a společnost má zpracovaný ucelený program Crime Compliance.