Cena

Cena vodného zahrnuje náklady na vodu předanou a veškeré náklady na provozování vodovodu.

Aktuální ceny od 1.1.2024 pro Veřejný vodovod Horní Měcholupy – východ

 

(cena za 1 m3 bez DPH)

(cena za 1 m3 včetně DPH)

VODNÉ

95,04 Kč

106,44 Kč

Voda předaná

Voda předaná je voda pitná dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je přímý odběratel. Cena vody předané patří také do kategorie věcně usměrňovaných cen, to znamená, že obsahuje pouze ekonomicky oprávněné a doložené náklady a přiměřený zisk. Cena je každoročně vyhodnocována.