Kvalita vody

Kontrolu kvality pitné vody je prováděna v akreditované laboratoři ALS Czech Republic, s.r.o.

Kvalita pitné vody je sledována již v průběhu výroby, a to na úpravnách vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále na vodojemech, v distribuční síti a konečně přímo u zákazníka, kde je hodnocena podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky z rozborů za prosinec 2022

Stanovení

Jednotka

Stanovená hodnota

Počty kolonií při 22°C

KTJ/ml

0

Počty kolonií při 36°C

KTJ/ml

0

Živé organismy

jedinci/ml

0

pH – reakce vody

-

7,89

Chuť

-

Přijatelná

Pach

-

Přijatelný

Teplota vody

°C

6,7

Zákal

ZFn

<0,50

Vodivost

mS/m

33,5

Chlor volný

mg/l

0,06

Dusitany

mg/l

<0,01

Dusičnany

mg/l

23,7

Vápník

mg/l

35,0

Vápník a hořčík – tvrdost vody

mmol/l

1,22

Mangan

mg/l

0,003

Sodík

mg/l

15,3

Chloridy

mg/l

23,2

Sírany

mg/l

42,5

Železo

mg/l

<0,01

Amonné ionty

mg/l

<0,03