Čistírny průmyslových odpadních vod

Kvalita vody není důležitá jen v oblasti obecné ekologie, ale jedná se o cenný statek. Průmyslové podniky tak patří mezi významné klienty v oblasti čištění průmyslových vod. V současné době je vyvíjen stále větší tlak na úsporné a ekologické hospodaření s vodou. A právě průmyslové podniky patří k největším spotřebitelům a zároveň znečišťovatelům vod.

Hlavním cílem našich služeb je analýza hospodaření s vodou, popis procesu toku od zdroje, přes spotřebu až po její čištění a vrácení zpět do procesů výroby. Čistírny průmyslových odpadních vod jsou zaměřeny zejména na chemickou úpravu vody a její čištění.

V oblasti průmyslových čistíren jsou realizovány dvě fáze čištění – biologické a chemické čištění odpadních vod. Každý proces je determinován způsobem využití vody ve výrobě a na základě těchto informací navrhujeme a realizuje optimální procesy čištění odpadních vod. Chemický úprava vody je zaměřena na úpravu stávajících zdrojů vody tak, aby vyhovovala standardům, potřebným pro její další použití. Následným čištěním znečištěné vody pak může docházet k významných úsporám spotřeby vody ze zdroje, protože vyčištěnou vodu je možné vracet zpět do výrobního procesu.

Biologickým stupněm čištění odpadních vod je pak doplňován proces chemické úpravy a čištění a zbytková voda, kterou není možné dále zpracovat, je nadále vypouštěna v souladu se všemi legislativními požadavky.

Čistírny průmyslových odpadních vod:

  • Studie proveditelnosti
  • Návrh technologického řešení
  • Technicko – ekonomická studie
  • Projektová dokumentace a povolení stavby čistírny
  • Realizace a uvedení čistírny odpadních vod do provozu

 

Naše služby zahrnují realizace čistíren průmyslových odpadních vod na klíč, která odpovídají přísným kritériím pro vypouštění odpadních vod.