Beze jména

Naše společnost se specializujeme na komplexní dodávky komunálních čistíren splaškových odpadních vod (ČOV) dále pak úpraven a čistíren odpadních a procesních vod v průmyslových podnicích.

Biologické a chemické čištění vody a chemický úprava

Likvidace odpadních vod je rozdělena na dvě základní kategorie, biologické a chemické čištění a úprava. Výsledkem biologické procesu čištění odpadních vod (ČOV) je odpadní voda, kterou je možné dále vypouštět do vodoteče případně do zásaku nebo její následnou úpravou a recyklací využít pro další zpracování.

U chemického čištění a úpravy jde o proces, kterým je zejména průmyslová voda zbavována chemikálií a dalších nežádoucích látek a ve většině případů pak vracena zpět do procesu výroby jako procesní voda.

V případě recyklace odpadní vody je možné ušetřit významné částky za spotřebu vody pitné. Významnou součástí procesu čištění odpadních vod je i čištění dešťové vody. Zejména v průmyslových areálech, kde dochází ke znečištění vody z výrobních procesů prováděných na otevřených prostranstvích.

Služby v oblasti čistíren odpadních vod:

  • Čištění komunálních odpadních vod
  • Čištění průmyslových odpadních vod
  • Kompletní technologie čištění odpadních vod
  • Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod
  • Technologické návrhy a projektování (projektová dokumentace, legislativa, povolení stavby a poradenství)

Využíváme komplexních systémů splňující podmínky nejlépe dostupných technologií (BAT) pro všechny kategorie čistíren odpadních vod. Využíváme tak nejmodernějších systémů v oblasti čistíren komunálních i průmyslových odpadních vod.

ZOTEKO zařízení k odstraňování tekutého odpadu

Dodávka technologické části "ZOTEKO - zařízení k odstraňování tekutých odpadů o kapacitě 15 000m3/rok", která je umístěna v areálu městské ČOV v Hradci Králové. 

Dodávka byla v rozsahu:

více
Pohled na sestavu reaktorů a filtrů.

Cembrit Beroun

Úprava stávajících olejových okruhů výrobních linek WEHRHAHN a BELL k regeneraci olejů. Součástí dodávky byl technologický projekt a technologický dozor při realizace zakázky a následném zkušebním provozu.

více

Voda a její účinky na člověka

S vodou se setkáváme každý den, nezbytně ji potřebujeme k životu, ale přesto o ní málo víme. Když se hovoří o účincích vody na lidské zdraví, většině z nás ihned přijde na mysl voda, kterou pijeme. Je to samozřejmě správná úvaha, ale není úplná. Méně totiž přemýšlíme o vlivu vody, ve které se denně umýváme.

více

Napsalo se o nás

Sdružení českých firem EKOSYSTEM spol. s r.o. a IRCON, s.r.o. aktuálně zahájilo práce na výstavbě nové čistírny odpadních vod pro město Briceni v Moldavsku, které aktuálně obývá více než 8000 obyvatel.  Za účasti starosty města ........

více

Čistírny, septiky a filtry

ČISTÍRNY, SEPTIKY A FILTRY

více

Šachty

ŠACHTY

V našem výrobním programu je ucelená řada šachet pro vodohospodářské účely:

více

Žumpy, nádrže a jímky

Vyrábíme celou škálu nádrží a jímek jejich určení je dáni požadavky zákazníka. Jde především o:

více

Výstavba ČOV v obci Tuchoraz

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem strojně technologické části dvoulinkové čistírny odpadních vod v rámci realizace díla „Výstavba čistírny a čerpacích stanic odpadních vod v obci Tuchoraz“. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

více

Intenzifikace ČOV Sokolov

Intenzifikace ČOV Sokolov 2.etapa, l. část: So 02 lapák písku. V rámci realizace díla byla provedena modernizace technologického vystrojení lapáku písku včetně výměny dmychadlových soustrojí a potrubních tras tlakového vzduchu pro lapák písku. Dále bylo provedeno doplnění silnoproudých rozvodů elektro a modernizace automatizovaného systému řízení.

více
Celkový pohled na dokončenou ČOV.

Výstavba ČOV Radnice

Dodávka a montáž strojně technologických zařízení na objektu nově budované ČOV. Jednalo se o čerpací stanici odpadních vod, mechanické předčištění, biologické čištění, kalojem, lisovnu kalů. Dále pak dodávka kompletních potrubních rozvodů a elektro instalace související s dodanou technologií včetně MaR a řídícího softwaru.

více

Jak vybrat DČOV

Domácí čističku odpadních vod potřebujete, pokud nemůžete svůj rodinný dům, chatu, či provozovnu napojit na veřejnou kanalizaci s obecní/městskou čistírnou odpadních vod.

více

Aktualizace referencí

Na našich stránkách jsme aktualizovali soubor referencí. Prohlédnout si je můžete ZDE

více

Odlučovače a lapoly

Odlučovače lehkých (ropných) látek (ORL) a tukové lapoly nabízíme pro provozy tam, kde je nutné oddělovat tyto látky z vody před její další úpravou. Typické příklady odlučovačů lehkých (ropných) látek a lapáků tuků:

více
Lapák písku

Technologická zařízení

Naše plastová výroba je zaměřena na širokou škálu produktů, které najdou uplatnění téměř ve všech odvětvích komunálních služeb, domovních systémů a průmyslových podniků. Hlavním cílem je nabídnout plastové výrobky a technologické celky a zařízení zákazníkům na klíč. V rámci těchto služeb nabízíme:

více

Sanace v lokalitě Litovel-Nasobůrky

Likvidace zdroje znečištěncíh chlorovaných uhlovodíkův areálu skládky TKO Nasobůrky, resp.
odstranění nebezpečných odpadů a podložních kontaminovaných zemin, sanace podzemní
vody metodou in-situ chemické oxidace (ISCO)' metodou sanačního čerprání a promývání

více