Beze jména

Kontrolu kvality pitné vody je prováděna v akreditované laboratoři ALS Czech Republic,
s.r.o.
Kvalita pitné vody je sledována již v průběhu výroby, a to na úpravnách vody dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále na vodojemech, v distribuční síti a
konečně přímo u zákazníka, kde je hodnocena podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

 

Cena

Cena vodného zahrnuje náklady na vodu předanou a veškeré náklady na provozování vodovodu.

Aktuální ceny od 1.1.2023 pro Veřejný vodovod Horní Měcholupy – východ

 

(cena za 1 m3 bez DPH)

více
Skladovací nádrže na preflok

PE nádrže na chemikálie

Součástí výrobního programu je i dodávka PE nádrží pro skladování chemikálií. Hlavní využití je na skladování prefloku v areálech ČOV. Objemy nádrží jsou od 1-20m3.

více

Dodávka úpravny vody

Přes obtíže, které v r. 2020 sužovaly celou Českou republiku, jsme pracovali na rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod v areálu Kovošrot Praha. 

více

Sanační stanice SAN H4/C4

Jednalo se o dodávku dvou kusů sanačních stanic pro slovenského partnera. Sanační stanice jsou vybaveny horizontálním provzdušňovačem s akumulační nádrží, dvěma kusy filtrů s aktivním uhlím na filtraci vzduchu. Toto vše vč. el. rozvaděče je umístěno v zatepleném kontejneru.

více
ČOV celkový pohled

ČOV Sádek u Příbrami

Jako generální dodavatel jsme dokončili intenzifikaci ČOV Sádek. Kapacita čistírny se zvyšovala z 300 EO na 500 EO. Čistírna je klasická průtoková s denitrifikací a s dvojí aktivací. Do betonové stavby je instalovaná technologie v nerezovém provedení se zřetelem na agresivní prostředí v čistírně.

více
Celkový pohled na ČOV.

Intenzifikace ČOV Veleň

Předmětem realizace byla intenzifikace ČOV v obci Veleň na 1750 EO. Společnost EKOSYSTEM prováděla jak stavební část, tak dodávku technologické části. ČOV je postavena dle projektové dokumentace v souladu s požadavky investora.

více

Aktualizace referencí

Na našich stránkách jsme aktualizovali soubor referencí. Prohlédnout si je můžete ZDE

více

ZOTEKO zařízení k odstraňování tekutého odpadu

Dodávka technologické části "ZOTEKO - zařízení k odstraňování tekutých odpadů o kapacitě 15 000 m3/rok", která je umístěna v areálu městské ČOV v Hradci Králové. 

Dodávka byla v rozsahu:

více
Pohled na sestavu reaktorů a filtrů.

Cembrit Beroun

Úprava stávajících olejových okruhů výrobních linek WEHRHAHN a BELL k regeneraci olejů. Součástí dodávky byl technologický projekt a technologický dozor při realizace zakázky a následném zkušebním provozu.

více

Sanační stanice SAN H4-C4

Sanační stanice SAN H4-C/x je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování těkavých látek z čerpané vody. Základním prvkem stanice je horizontální provzdušňovač. Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu.

více

Sponzoring

Firma EKOSYSTEM se sponzorskými dary spolupodílí na rozvoji našeho sportu. V roce 2019 jsme sponzorovali baseballový a softballový klub Eagles Praha  https://www.eagles.cz/home/ . Věříme, že i díky naší pomoci se tento klub prosadí na domácí, ale i zahraniční scéně.

více

Napsalo se o nás

Sdružení českých firem EKOSYSTEM spol. s r.o. a IRCON, s.r.o. aktuálně zahájilo práce na výstavbě nové čistírny odpadních vod pro město Briceni v Moldavsku, které aktuálně obývá více než 8000 obyvatel.  Za účasti starosty města ........

více

Výstavba ČOV v obci Tuchoraz

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem strojně-technologické části dvoulinkové čistírny odpadních vod v rámci realizace díla „Výstavba čistírny a čerpacích stanic odpadních vod v obci Tuchoraz“. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

více

Intenzifikace ČOV Sokolov

Intenzifikace ČOV Sokolov 2.etapa, l. část: So 02 lapák písku. V rámci realizace díla byla provedena modernizace technologického vystrojení lapáku písku včetně výměny dmychadlových soustrojí a potrubních tras tlakového vzduchu pro lapák písku. Dále bylo provedeno doplnění silnoproudých rozvodů elektro a modernizace automatizovaného systému řízení.

více
Celkový pohled na dokončenou ČOV.

Výstavba ČOV Radnice

Dodávka a montáž strojně technologických zařízení na objektu nově budované ČOV. Jednalo se o čerpací stanici odpadních vod, mechanické předčištění, biologické čištění, kalojem, lisovnu kalů. Dále pak dodávka kompletních potrubních rozvodů a elektro instalace související s dodanou technologií včetně MaR a řídicího softwaru.

více