Beze jména

Skladovací nádrže na preflok

PE nádrže na chemikálie

Součástí výrobního programu je i dodávka PE nádrží pro skladování chemikálií. Hlavní využití je na skladování prefloku v areálech ČOV. Objemy nádrží jsou od 1-20m3.

více

Dodávka úpravny vody

Přes obtíže, které v r. 2020 sužovaly celou Českou republiku, jsme pracovali na rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod v areálu Kovošrot Praha. 

více

Sanační stanice SAN H4/C4

Jednalo se o dodávku dvou kusů sanačních stanic pro slovenského partnera. Sanační stanice jsou vybaveny horizontálním provzdušňovačem s akumulační nádrží, dvěma kusy filtrů s aktivním uhlím na filtraci vzduchu. Toto vše vč. el. rozvaděče je umístěno v zatepleném kontejneru.

více
ČOV celkový pohled

ČOV Sádek u Příbrami

Jako generální dodavatel jsme dokončili intenzifikaci ČOV Sádek. Kapacita čistírny se zvyšovala z 300 EO na 500 EO. Čistírna je klasická průtoková s denitrifikací a s dvojí aktivací. Do betonové stavby je instalovaná technologie v nerezovém provedení se zřetelem na agresivní prostředí v čistírně.

více
Celkový pohled na ČOV.

Intenzifikace ČOV Veleň

Předmětem realizace byla intenzifikace ČOV v obci Veleň na 1750 EO. Společnost EKOSYSTEM prováděla jak stavební část, tak dodávku technologické části. ČOV je postavena dle projektové dokumentace v souladu s požadavky investora.

více

Aktualizace referencí

Na našich stránkách jsme aktualizovali soubor referencí. Prohlédnout si je můžete ZDE

více

ZOTEKO zařízení k odstraňování tekutého odpadu

Dodávka technologické části "ZOTEKO - zařízení k odstraňování tekutých odpadů o kapacitě 15 000 m3/rok", která je umístěna v areálu městské ČOV v Hradci Králové. 

Dodávka byla v rozsahu:

více
Pohled na sestavu reaktorů a filtrů.

Cembrit Beroun

Úprava stávajících olejových okruhů výrobních linek WEHRHAHN a BELL k regeneraci olejů. Součástí dodávky byl technologický projekt a technologický dozor při realizace zakázky a následném zkušebním provozu.

více

Sanační stanice SAN H4-C4

Sanační stanice SAN H4-C/x je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování těkavých látek z čerpané vody. Základním prvkem stanice je horizontální provzdušňovač. Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu.

více

Sponzoring

Firma EKOSYSTEM se sponzorskými dary spolupodílí na rozvoji našeho sportu. V roce 2019 jsme sponzorovali baseballový a softballový klub Eagles Praha  https://www.eagles.cz/home/ . Věříme, že i díky naší pomoci se tento klub prosadí na domácí, ale i zahraniční scéně.

více

Napsalo se o nás

Sdružení českých firem EKOSYSTEM spol. s r.o. a IRCON, s.r.o. aktuálně zahájilo práce na výstavbě nové čistírny odpadních vod pro město Briceni v Moldavsku, které aktuálně obývá více než 8000 obyvatel.  Za účasti starosty města ........

více

Čistírny, septiky a filtry

Vyrábíme zařízení pro čištění komunálních odpadních vod z domácnosti. Tato zařízení jsou vhodná do lokalit, ve kterých chybí jednotná čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV), nebo se nelze připojit do kanalizace. Výrobky podléhají přísné kontrole jakosti a těsnosti a jsou dodávány podle potřeb zákazníků s ohledem na lokalitu umístění.

více

Šachty

V našem výrobním programu je ucelená řada šachet pro vodohospodářské účely:

více

Žumpy, nádrže a jímky

Vyrábíme celou škálu nádrží a jímek jejichž určení je dáno požadavky zákazníka. Jde především o:

více

Výstavba ČOV v obci Tuchoraz

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem strojně-technologické části dvoulinkové čistírny odpadních vod v rámci realizace díla „Výstavba čistírny a čerpacích stanic odpadních vod v obci Tuchoraz“. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

více