Komunální čistírny odpadních vod

Komunální čistírny odpadních vod jsou dnes základní potřebou měst a obcí. V rámci našich služeb realizuje výstavby nových čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce a intenzifikace stávajících. Rekonstrukce ČOV probíhají téměř vždy za provozu stávající čistírny a při tomto typu realizace je kladen důraz na vysokou odbornost. Proces čištění splaškových odpadních vod je založen na základních biologických principech, která fungují již staletí. Inovace v oblasti čištění odpadní vody ale přinášejí nové technologické možnost, jak proces čištění zdokonalit a optimalizovat.

Dalším trendem dnešní doby jsou domovní čistírny odpadních vod. Ty jsou preferovány zvláště v místech, kde není možné v obci zbudovat komunální čistírnu z důvodu finančních nebo stavebních. v takových případech bývá domovní čistírna jediným řešením, které se kromě septiku nebo žumpy dá použít. Principy čištění vody přitom zůstávají zachovány. V případě použití domovní čistírny odpadních vod je třeba myslet na to, že se jedná o biologicky vyvážený systém, o který je třeba se pečlivě starat. Aby domovní čistírna fungovala tak, jak má, je za potřebí dodržovat základní zásady. Více informací můžete získat v sekci ČISTÍRNY, SEPTIKY, FILTRY (asi nějaký hypertext s odkazem na stránku v plastech…ale nelíbí se mi to)

Čistírny komunálních odpadních vod:

  • Studie proveditelnosti
  • Projektová dokumentace a povolení stavby čistírny
  • Realizace a uvedení čistírny odpadních vod do provozu

Naše služby zahrnují domovní čistírny od 4 osob, přes obecní čistírny odpadních vod s kapacitou do 5000 ekvivalentních obyvatel, až po čistírny nebo technologické části pro velké městské aglomerace.