Komunální čistírny odpadních vod

Realizujeme biologické čistírny odpadních vod, zejména komunální. Jedná se jak o výstavbu nových ČOV, tak rekonstrukce a zkapacitnění těch stávajících. Rekonstrukce probíhají téměř vžda za plného provozu stávající technologie a nedochází tak k žádným výpadkům v procesu čištění.

Technologie ČOV realizujeme od fáze studie, přes přípravu a tvorbu projektové dokumentace, zajištění povolení, realizace včetně stavebních prací, kolaudaci a následné uvedení do provozu.

Naše čistírny jsou dimenzovány od malých domovních čistíren po ČOV pro velké městské aglomerace.