Zakázková plastová výroba, šachty, nádrže, jímky

Naše výroba z plastů nabízí výrobky v rozmanité škále. Výrobky jsou určeny pro vodohospodáře, stavební firmy, ale i drobné stavebníky. Standardně nabízíme zařízení jako jsou například vodoměrné, revizní a čerpací šachty, odlučovače ropných látek, domovní čistírny apod..

Z technologických výrobků pro čistírenství jsou to pak lapáky písku, otevřené filtry, stripovací věže, dezodorační filtry apod. V neposlední řadě se zabýváme také zakázkovou výrobou od drobných výrobků jako jsou např. záchytné vaničky, podstavce apod. až po velké technologické celky, skladovací nadzemní a podzemní nádrže. VÍCE

Naše výroba je převážně z polypropylenu nebo polyetylenu svařováním natupo, extruderem a horkovzdušnou pistolí. Naší předností je, že dokážeme udělat návrh zařízení, spočítat statiku, vyrobit a dodat na lokalitu.

Jako přidruženou výrobu máme zámečnickou dílnu, která mimo jiné doplňuje naše dodávky o ocelové prvky jako jsou např. česlicové koše ručně stírané česle, potrubní propojení, obsložné lávky a plošiny.