Beze jména

Intenzifikace ČOV Sokolov

Intenzifikace ČOV Sokolov 2.etapa, l. část: So 02 lapák písku. V rámci realizace díla byla provedena modernizace technologického vystrojení lapáku písku včetně výměny dmychadlových soustrojí a potrubních tras tlakového vzduchu pro lapák písku. Dále bylo provedeno doplnění silnoproudých rozvodů elektro a modernizace automatizovaného systému řízení.

více
Celkový pohled na dokončenou ČOV.

Výstavba ČOV Radnice

Dodávka a montáž strojně technologických zařízení na objektu nově budované ČOV. Jednalo se o čerpací stanici odpadních vod, mechanické předčištění, biologické čištění, kalojem, lisovnu kalů. Dále pak dodávka kompletních potrubních rozvodů a elektro instalace související s dodanou technologií včetně MaR a řídicího softwaru.

více

Odlučovače a lapoly

Odlučovače lehkých (ropných) látek (ORL) a tukové lapoly nabízíme pro provozy tam, kde je nutné oddělovat tyto látky z vody před její další úpravou. Typické příklady odlučovačů lehkých (ropných) látek a lapáků tuků:

více
Lapák písku

Technologická zařízení

Naše plastová výroba je zaměřena na širokou škálu produktů, které najdou uplatnění téměř ve všech odvětvích komunálních služeb, domovních systémů a průmyslových podniků. Hlavním cílem je nabídnout plastové výrobky a technologické celky a zařízení zákazníkům na klíč. V rámci těchto služeb nabízíme:

více

Sanace v lokalitě Litovel-Nasobůrky

Likvidace zdroje znečištěných chlorovaných uhlovodíků v areálu skládky TKO Nasobůrky, resp.
odstranění nebezpečných odpadů a podložních kontaminovaných zemin, sanace podzemní
vody metodou in-situ chemické oxidace (ISCO), metodou sanačního čerprání a promývání

více

ČKD Polygon

Sanace horninového prostředí byla zaměřená na odstranění kontaminace metodou selektivní odtěžby a biodegradace kontaminovaného materiálu ex situ v kombinaci s metodou sanačního čerpání podzemních vod, promývání horninového prostředí s využitím povrchově aktivních látek a biodegradací in situ.

více
Sanační stanice

WALTER a.s.

Provedení sanačních prací směřujících k odstranění  krajně naléhavého stavu v areálu společnosti WALTER a.s. - Praha 5 - Jinonice.

více

Účast na veletrhu VOD-KA 2019

Společnost EKOSYSTEM se již tradičně zúčastnila oborovéhu veletrhu Vodovody a kanalizace 2019 v Praze. Na našem stánku jsme uvítali řadu obchodních partnerů, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme, a zároveň se podařilo navázat nové kontakty s projektanty a vodohospodáři.

více

Kalová nádrž pro ÚV Štěchovice

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem technologické části úpravny vody, a to sestavy dosazovací kalové nádrže pro úpravnu vody ve Štěchovicích. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

více
Technologická sestava.

Technologické nádrže a kolony

Dodávka technologických nádrží a filtračních kolon pro společnost SAFINA, a.s. Dodávka byla pro provoz rafinace cenných kovů. Součástí dodávky bylo spolupodílení se na konstrukčním řešení a propojení s další technologickou částí provozu. Realizace probíhala bez přerušení provozu.

více
Čerpací stanice před uložením do terénu.

ČS splaškových vod v obci Brňany

Dodávka, instalace  a zprovoznění čerpací stanice odpadních vod v obci Brňany na Litoměřicku. Jednalo se o centrální ČS typ DS C2 se dvěma čerpadly a kompletním řídicím systémem. Na ČS přitéká odpadní voda z celé obce a dále je transportována výtlačným potrubím do vedlejší obce (cca 1500 m), kde je likvidována na místní čistírně odpadních vod.

více

Ekosystem

Společnost EKOSYSTEM byla založena v roce 1991 a již od svého počátku se etablovala na trhu sanační geologie, úpraven vod a ekologických služeb. Následně se činnost rozšířila o služby v oblasti čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod v doprovodu se založením výroby plastových svařenců.

Jako generální dodavatel nebo člen sdružení se podílela a i nadále podílí na realizaci významných zakázek jak v oblasti sanační ekologie, tak při realizacích významných vodárenských a čistírenských staveb. V roce 2017 došlo k zásadnímu milníku, a to ke změně vlastnické struktury. 

Společnost EKOSYSTEM si i nadále zachovává vysoký standard kvality, který se opírá o mnohaleté zkušenosti zaměstnanců.

více

Kontakt

EKOSYSTEM spol. s r.o.

Tylovická 490/32, 155 21  Praha 5 – Zličín
Tel.: (+420) 605 296 120, info@ekosystem.cz

více

Zakázková výroba

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a kvalifikaci našich pracovníků nabízíme specializovanou výrobu plastových výrobků a svařenců. Cílem je poskytnout zákazníkům vysokou kvalitu a spolehlivost. Velmi často se jedná o komplikované výrobky. A to jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska samotné montáže.

více